Trapti Kashyap
2010
Trapti Kashyap
.
Shreyas Sanghvi
2009
Shreyas Sanghvi
.
Kartikey Bhatt
2008
Kartikey Bhatt
.
Ankita Rajawat
2007
Ankita Rajawat
.
Aseem Kushwah
2006
Aseem Kushwah
.
Pooja Sisodiya
2005
Pooja Sisodiya
.
Siddhaarth Dosi
2004
Siddhaarth Dosi
.
Punit Gupta
2003
Punit Gupta
.
Renuka Bhati
2002
Renuka Bhati
.
Rahul Bishnoi
2001
Rahul Bishnoi
.
Huzefa Mukadam
2000
Huzefa Mukadam
.
Rohit Kothari
1999
Rohit Kothari
.