EID Celebration (Dainik Bhaskar 09.08.2013) EID Celebration (Dainik Bhaskar 09.08.2013) .